Over onze stichting

Stichting Kanker Pleurt Op!

RSIN 855553297
Viskaarweg 122, 3192 DN Rotterdam

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Carola Leonarda Schoonrok
Secretaris/Penningmeester: Ronald Willem Schoonrok

Bestuursleden:
Carolina Leonarda Maria van der Made 
Stefan Willem van Ewijk 
Monique Vermaire 
Linda van Grootveld 
Jessica Maria Slof 

Missie

Oer Rotterdams en recht voor z’n raap. Grote bek, klein hartje… Dat is stichting Kanker Pleurt Op!Compassie zit in ons DNA. Dat diepgewortelde gevoel voor onze medemens zetten we in voor een wereldwaarin kanker gewoon bespreekbaar is en waarin de ziekte draaglijk wordt. Voor de mensen met kankerén hun naasten. Wij zien geen patiënten maar mensen met hun eigen unieke identiteit. Mensen met iederhun eigen behoefte en wensen. En in die behoeften willen wij graag voorzien. Dat doen we onder anderemet producten die hun leven draaglijk en aangenamer maken. Maar ook met advies, steun en somsgewoon een luisterend oor.

Visie

Een wereld waarin niemand meer lijdt aan kanker. Een wereld waarin kanker misschien nog wel bestaat, maar waarin we ons er niet langer aan overgeven. Waarin we gewoon door kunnen leven zonder dat de ziekte een stempel drukt op wie we zijn en wat we doen. Een wereld waarin kanker niet langer dodelijk is, maar gewoon een chronisch ‘ongemak’ waarover we vrijuit kunnen praten…Dat is onze stip aan de horizon. Een toekomstdroom of – visie waaraan Stichting Kanker Pleurt Op! graag haar steentje bijdraagt door het delen van kennis en heldere informatie, het ondersteunen van psychosociale projectenen het ontwikkelen van producten die het leven met kanker draaglijk maken.

Beleidsplan

Bekijk ons beleidsplan voor meer informatie over ons beloningsbeleid, een verslag van uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording.Jaarverslagen